Om Kattfjord

Brattfjellet med sletta under fjellet, kaldt ”Laksfinnejorda” var i si tid brukt som seter for Sandes. Lakstinden har ikke eksistert, men er sannsynligvis en forveksling med ”Laksfinnesletta”. Navnet skriver seg antagelig etter en ”finn” som drev lystring etter laks i Durmålselva, og andre nærliggnende elver. Brattfjellet reiser seg bak sletta. I det topografiske kartverk har det etterhvert blitt Lakstind.

Sandnes (Nå Sandneshamn)

Navnet Sandnes refererer seg sannsynligvis til sandholdig jordbunn og sandfjære. Stedet er nevnt langt bak i tid og da som underbruk av Tussøy. Etter de opplysningene jeg finner var første oppsitter på Sandes Rasmus Andersen og sønnen Peder i 1666.

Bogen

Navnet kommer sannsynligvis av bøyninger i strandlinjen. Sannsynlig kom første oppsitter hit rundt om 1664, han het Melicor Hanssøn. Vi kjenner ikke til bofaste på stedet før i slutten av 1750. Da bodde John Brox her. Han drev med jektbruk.

Oldervik

Navnet er sannsynligvis utledet av treslaget older som fantes på stedet. I skattemantallet er det nevnt to oppsittere her: Anders Erlandsen og John Johnsen.

Sørfjorden

Etter de opplysningene jeg sitter med ser det til at første gang det var nevnt oppsitter var i 1567, men det er usikkert hvor i fjorden han bodde. I manntallsliste for 1769 finnes det ni husstander med 31 personer. De fleste var samer og finner. Nils Nilsen var sannsynelig første oppsitter på Sjånes i 1769.

Faktisk ser det ut som byfolk flyttet ut på landet i 1841 også, det var vel ikke så vanskelig med fradeling i den tiden. Dette året kom Jens Kristian Berthussen og bosatte seg på Yttergård. Den gamle hustuften ligger mellom Bergum og det nyere Yttergård.

Omtalen av ulike stedsnavn har jeg hentet fra boken Kattfjordslekta av John Norheim, som igjen har hentet sine dokumentasjoner fra manntall, kirkebøker og statsarkiv. Mye mer kan fortelles fra de ulike stedene rundt fjorden og vi kommer tilbake med mer etterhvert.

– Unni Yttergård –

La det ikke bli glemt…

Etter at hjemmesiden nå er blitt til, var det et naturlig ønske å også kunne presentere for dere noe av den historien som ligger til grunn for all bosetting her i Kattfjord. Det er vårt ønske at heller ikke historien skal bli glemt, men leve videre også i denne digitale verdenen som vi er en del av.

Vi har derfor begynt med å få skrevet ned en del av dette, men viser også til hjemmesiden for Hillesøyforeninga der noe historie fra gamle Hillesøy Kommune er samlet.

Vi har bare så vidt startet dette arbeidet, og ønsker gjerne innspill, tekster, historier og gamle bilder som vi kan publisere på denne siden.