Rødfjellet

Rødfjellet (Raudfjellet på kartet) befinner seg på vestsiden av Sørfjorden og utgjør hoveddelen av sone 2 i Sjøtun/Sandneshamn utmarkslags soneinndeling for jakt og fiske. Toppen av fjellet befinner seg i 542 meters høyde, og er karakteristisk i form av at store deler av stein og bergområdene inn mot toppen har et rødlig skjær. I områdene rundt og på Rødfjellet støter man ofte på beitende reinsdyr, enkeltvis eller i flokker av ulik størrelse. Rundt fjellet finnes også flere vann med fine bestander av ørret. Fra toppen har man en flott utsikt over hele det sørvestlige ”taket” av Kvaløya, utover storhavet, mot Senja og innover Malangen. Rødfjellet foreligger som planområde for utbygging av vindkraftverk (nærmere info finnes hos NVEog hos S/SU)

Rutevalg

Rødfjellet er lett tilgjengelig og omkranses av et terreng som hovedsaklig er lett og fint å bevege seg gjennom. Fjellet kan nåes fra de fleste sider, men er brattest på østsiden rett opp fra Sørfjorden og Sæterbukta. Den greieste ruten kan være å følge veien innover Sørfjorddalen til den bukter seg opp på fjellplatået, for så å skjære rett nordover mot toppen av Rødfjellet.(1 på kartet) Eventuelt kan man gå opp fra Bogen, innover Bogdalen knappe fire kilometer og peile seg inn mot toppen fra vest-sørvestsiden (2 på kartet).
Tips
Frem mot påsketider tråkker Kvitfjellet Skilag opp løyper til toppen av Rødfjellet når vær og forhold tilsier dette. Nærmere informasjon finnes på Kvitfjellet Skilag’s hjemmesider.