Sandneshamn

Ytterst i Kattfjorden finner du Sandneshamn. Stedet er en virkelig en perle med en fantastisk utsikt ut havet og øyene på yttersiden av Kvaløya. På klare sommerkvelder er midnattsolen et fantastisk skue!

Fra gammelt av var Sandneshamn et naturlig bindested for folk som bodde på øyene Tussøy, Angstauren, Håja og Sessøy, og ferga er også i dag innom kaia her på sin ferd mellom Sommarøy og Tussøy.

Bogen og Sandneshamn har de siste årene opplevd tilflytting og nyetablering av flere barnefamilier. Nye hus har kommet opp, noe som har tilført bygda nye verdier. Bygdefolket har etablert ei aktiv velforening som er med på å skape sosiale møteplasser for alle. På Elvøra er det bygd opp en flott inngjerdet lekeplass, der det er fotballøkke, husker, sandkasse i tillegg til benker og bord.

Lerøy Aurora har et av sine lakseoppdrettsanlegg på Sandneshamn. Fra sine lokaler der administrerer de anlegget som ligger i Angstaursundet lengre ut i fjorden. Personellet benytter båt for å komme dit. Andre næringer på stedet er fiskebåter, lokale husflidsprodukter og sauebønder. Fra gammelt av var Sandneshamn et aktivt fiskevær som tok i mot store mengder fisk gjennom sesongen. Fiskebruket er i dag lagt ned.

I Sandneshamn-området er det gode friluftsmuligheter. Ved å ta turen opp gjennom Bogdalen kommer du raskt opp i ypperlige jakt og fiskeområder på Rødfjell og Kvitfjell. På Rødfjellet er det postkasse med bok så man kan dokumentere sin oppegående helse til likesinnede. Med Rødfjellet som utgangspunkt ligger hele søndre del av Kvaløyas fjellandskap lett tilgjengelig. Gjennom Bogdalen renner også Bogdalselva som inneholder ørret.

I 1996 kom tunnelen fra Sandneshamn ut til Brensholmen/Sommarøy. Dette har gjort avstanden dit betraktelig kortere, noe som har tilført folk i Kattfjorden nye muligheter i form av jobb og rekreasjon.