Skorelvdalen

Skorelva renner ut i havet ca 2,5 km fra krysset i Nordfjordbotn.  Skorelvfjellet rager ganske bratt opp – og turen opp er frisk.  På sørsida av Skorelva går en sti oppover langs elva. En alternativ veg er å gå opp er ved grustaket i Nordfjordbotn og følge fjellkanten langs fjorden utover mot elva og vannet.

Vel oppe etter en hard stigning kommer en først frem til et lite vatn. Følger en elva videre over neste haug, dukker selve Skorelvvatnet opp på ca 450 moh.  Et stort flott og dypt vatn som har Synnøvjordtinden  med sine 783 m mot sør/sørvest, og hvor en kan se  Mjeldskartinden og Nattmålstuva med sine  952 m.o.h ett stykke borte mot sørøst.

Her er et fjellområde som gir mulighet til flotte turer. En kan gå over til Synnøvjorddalen, eller en kan gå innover langs nordsiden av vatnet mot Mjeldskartinden. Eller en kan endre retning og komme ned i Synnøvjorddalen.

Også her er gode muligheter for jakt og fiske. Fjellrype finnes i de høyereliggende områdene, mens lirypa lever stort sett ned mot skogsgrensa. Vannet innehar fin bestand av ørret. Kontakt Nordre Kattfjord Grunneierlag, http://www.nordrekattfjordgrunneierlag.com for nærmere informasjon.  Kort kan også kjøpes via www.inatur.no

Se på kartet – mulighetene for flotte turer er mange.