Sørfjorddalen

Den idylliske Sørfjorddalen strekker seg cirka 2,5 kilometer sørover mot fjellplatået mellom Varden og Rismålheia. Dalen er frodig, turvennlig og et populært rekreasjonsområde for lokalbefolkningen som bruker dalbunnen til blant annet skigåing, bærplukking, soppsanking, jakt og fiske. Nedover Sørfjorddalen renner Sørfjordelva som inneholder bekkørret. Det er også tatt sjøørret i de nedre deler av elva. For informasjon om fiskekort, ta kontakt med utmarkslaget.

sorfjorddalen.jpgTips
Kvitfjellet skilag har en fantastisk skiløype på 3,3 kilometers lengde langs dalbunnen. Denne løypa er ideèll for familier med små og store barn som ønsker å røre litt på seg i vakker natur. Store deler av løypa har nå fått belysning, og det er antatt at i løpet av sommeren 2007 vil hele løypa være fullt belyst. For mer informasjon, se skilagets hjemmeside