Synnøvjorddalen

En stor og flott dal med gode muligheter for jakt, fiske og toppturer rundt!

Cirka 4,5 kilometer fra krysset i Nordfjordbotn, kommer du til Synnøvjorda. Her kommer Synnøvjordelva fossende ned fjellsida fra Synnøvjorddalen, som ligger på cirka 430 meter over havet. Det går en sti opp på venstresida av elva. Utkjøring og stiens start er like før brua over elva.

Synnøvjorddalen innehar rike muligheter for friluftsliv. Vannene og elvedragene imellom huser ørret. Fjellene rundt huser rype. Det er også muligheter for bærplukking i bærsesongen, og da især multebær samt blåbær i de litt lavereliggende områdene. Dalen omkranses av toppene Finnkollen på vestsida og Synnøvjordtind på østsida. Begge tindene er av middels “sprekhetsgrad” og man oppnår en utrolig flott utsikt fra begge toppene!

Kontakt Nordre Kattfjord Grunneiarlag for informasjon omkring jaktkort og fiskekort. Kort kan også kjøpes via www.inatur.no