Synnøvjordtinden

783 meter over havet befinner varden på Synnøvjordtind seg. Som et mektig monument reiser fjellet seg mellom Skorelvdalen på østsiden og Synnøvjorddalen på vestsiden. Fjellet ligger som en kam mellom disse dalene, noe som forteller at på begge sidene av tinden er det veldig bratt. Fra varden og ned til Skorelv-vatnet på østsiden er det et fall på drøye 360 meter, mens på vestsiden side er det nesten 480 meter!

[gmap]<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13415.658600662706!2d18.379092424355278!3d69.59463680501152!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x45c4b6e8db1bd9b9%3A0xb54e668d9e65b2de!2sSynn%C3%B8vjordtinden!5e1!3m2!1sno!2sno!4v1487168281838″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>[/gmap]

Veivalg
Foten av Synnøvjordtind ligger plassert på sørsiden av Nordfjorden, cirka fire kilometer på vei mot Sjøtun fra krysset i Nordfjordbotn. Det går sti opp gjennom skogen langs østsiden av Synnøvjordelva som slynger seg nedover den relativt bratte fjellsiden fra Synnøvjorddalen ned mot havet. Følger man stien opp til dalen, er det bare å skrå oppover mot tinden og følge kammen innover. Etter ikke altfor lang distanse åpner det seg en ekstraordinær utsikt østover og vestover ettersom fjellet er relativt smalt.

Tips
På samme måte som på Finnkollen, danner det seg også snøskavler på Synnøvjordtind. På grunn av dominerende vindretning legger disse seg i all hovedsak på østsiden, inn mot Skorelvdalen. Dette er noe å være oppmerksom på utover senvåren og tidligsommeren, da disse skavlene lett utløses.