Tulleng/Vasstrand

Vasstrand er bygda som ligger på nordsida ytterst ute i Kattfjorden, og for å komme dit må en kjøre til høyre langs Vasstrandvegen – fra krysset i Nordfjordbotn – en mil lengre ute ligger Vasstrand.

Før vi kommer til Vasstrand kjører en gjennom bygda Nordfjord, og fem kilometer lenger ut kommer en til Skoglund. Der er bygdas forsamlingshus. Dette huset er i årenes løp blitt restaurert på dugnad, og er i dag et velfungerende hus som benyttes til mange anledninger.

En halv kilometer videre ligger Lauklines som er et gammelt handelssenter. Der var det butikk og fiskemottak. I dag holder Lauklines Kystferie til med utleie av rorbuer og fiskebåter med mer. Ca en halv kilometer lengre ut ligger Tulleng som også er et gammelt handelssted hvor det bl.a. har vært fiskemottak, trandamperi og bakeri. Stedet fikk i 1895 dampskipsekspedisjon og postekspedisjon i 1900, ogTulleng ble sentrum for store deler av ytre Kvaløya og øyene utenfor. Gammelbutikken ble nedlagt i 1967. Nye eiere har overtatt og den er blitt en liten perle av et “museum” da det er et stort vareutvalg av ymse ting og innredningen i butikken er den samme.

Fire kilometer etter Tulleng ligger Vasstrand – perlen av alle perlene i Kattfjord. Da bygda ligger sørvendt til, er det tidlig fritt for snø om våren og sol til ca kl 23.00. Den første bostettingen på Vasstrand er ifølge Skatteregnskapet fra 1567. Det vil si det har bodd folk på Vasstrand i ca 450 år. Tidligere beboere livnærte seg med fiske og gårdsbruk. På 1950-tallet og fremover var det mye folke som bodde i bygda. Egen skole var det også. Den ble nedlagt i 1959, og ungene som var skolepliktig måtte reise til Sjøtun som da var/er nærmeste skole.

Veien ble bygd i 1968 og strøm kom i 1958.

Etter hvert som årene har gått er de gamle gått bort og husene er blitt til hytte/feriehus som igjen gjør at bygda er i ferd med å av-befolkes. per i dag er det bare 3 hus det bor folk i hele året. De som er i jobb pendler til Tromsø, 4 mil og kjøretid ca 40-45 minutter. Så vi håper på at noen der ute kan tenke seg å flytte litt utenfor bysenteret og bosette seg her. Her er det et flott skiterreng, fiskevann, nært til havet og gode fiskeplasser og en fantastisk flott natur!

Reguleringsplan for 2 boligtomter og 3 hyttetomter er godkjent av Tromsø kommune for noen år siden. Alle tomtene er solgt og bygninger tatt i bruk.