ASC Salmon Standard

(Standard for bærekraftig oppdrett)

 

Kjære interessenter.

Sertifiseringsselskapet DNV-GL vil med dette informere om at dere er oppført av Lerøy Aurora AS som mulige interessenter i forhold til lakseoppdrettslokaliteter Lerøy Aurora AS ønsker å sertifisere etter ASC`s standard for ansvarlig lakseoppdrett «ASC Salmon Standard v1.2 Mars 2019». Detaljer om standarden finner dere på følgende lenke: http://www.asc-aqua.org/

Revisjon på lokaliteten Angstauren i Tromsø kommune vil finne sted i uke 36-38, 2019. Se utlysning på http://asc.force.com/Certificates/ Interessenter inviteres til å bidra til sertifiseringsprosessen. Relevante opplysninger kan sendes til undertegnedes e-post adresse.

Rapporter publiseres omlag 90 dager etter endt revisjon. Etter denne publiseringen ligger rapportene tilgjengelige og åpne for kommentarer på ASC`s hjemmeside http://asc.force.com/Certificates/ i 15 virkedager. Kommentarer til disse foreløpige rapportene kan da sendes til DNV GL via undertegnedes e-post adresse.

Best regards

for DNV GL Business Assurance (Norway) AS

Kim-André Karlsen

Lead Auditor / Global Service Responsible, ASC Salmon Standard

E-mail kim.andre.karlsen@dnvgl.com
Mobile +47 970 41 446  |  Direct +47 970 41 446