• Veibygg, området Brensholmen og ute omkring R05/R07 er stadig ikke påbegyndt.
  • Det støpes litt fundamenter på Raudfjell. 
  • Koblingsstation er ferdig.
  • Det sprenges litt i grøfter og hardstands på Kvitfjell og Raudfjell.
  • Det holdes på med arbeide innvendig i Kvitfjell og Raudfjell trafostationer. Kvitfjell trafostation vil bli delvis koblet inn .8 Juni.
  • Kabellegging Kvitfjell opp mot Lakstinden.
  • Servicebygningen på Raudfjell er ferdig.
  • Kai anlegg i Nordfjordbotn er ferdig og det første skip har lagt til i uke 26.
  • Første 2 møller levert, som alltid har der vært litt små justeringer i forhold til trafikken. Vi prøver å informere så hurtigt som mulig på FB etc.
  • Vi tenker å lage en SMS liste, da det ikke er alle som har Facebook for å få informasjon om transport-trafikk. For de som ønsker å få tilsendt SMS, kan telefonnummer med navn sendes til Heidi Nilsen på telefon 974 91 509.