Den gamle landhandelen på Tulleng i Kattfjorden er opprinnelig fra 1896. Da butikkdriften la ned i 1967 ble bygget stående til nedfalls. Men fra 1980-åra og utover har bygget blitt utbedra/restaurert i flere omganger av ulike eiere. Siste store jobb var ferdig i 2011, og for dette arbeidet fikk stedet Tromsø kommunes kulturvernpris i 2012.

De seinere åra har bygget seget betydelig i bakkant. Og det har vært nødvendig med årlige oppjekkinger og ulike midlertidige løsninger for å hindre skade på nylig restaurerte vinduer, innredning, golv og panel.

Siden 2018 har eier Synnøve Steinsland søkt midler fra ulike kulturverninstanser for å kunne finansiere en mer varig stabilisering og sikring av Gammelbutikken. Dette har gitt uttelling og sammen med betydelig egeninnsats og lån er no et større arbeid igang for å berge Gammelbutikken for fremtiden.

Anleggsleder Magne Kleivelad AS med 4 andre tradisjonshåndverkere/tømrere (Pål Sneve Prestbakk, Anette Drage Samnøy, Kjetil Monstad og James Chaplin) skal i uke 36 og 37 jobbe lange dager med fundamentarbeid og stabilisering. Og neste år skal så hele bygget heves 50 cm for å unngå skade/oversvømmelse når været slår til med springflo og kraftig vind. Svein Brox skal være traktorfører og hjelpesmann under arbeidet, og eier sammen med venninne Ingeborg Helvik skal være anleggskokker. Alt tømmer (av tettvokst furu) til påler, puter og dragere er skaffa gjennom plukkhogst i Målselv. Alle materialer skjæres undervegs på Tulleng.

Fredag formiddag den 6. sept kommer en skoleklasse med 2. års tømrerelever fra Kvaløya vgs utover for å se og lære av arbeidet som gjøres på Tulleng. Målet er at flere blir inspirert til å drive med tradisjonshåndverk i fremtiden.

Arbeidet på Tulleng kan følges på Instagram: @synnovesteinsland og Gammelbutikken på Tulleng er også beskrevet på Digitalt museum:

https://digitaltmuseum.no/011085439609/gammelbutikken-pa-tulleng-et-levende-kulturminne

Både Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen sentralt, Stiftelsen UNI, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har gitt tilskudd til prosjektet. Totalt ligger budsjettet på litt over 1 million kroner.

Bilder er tatt av eier.

Med vennlig hilsen
Synnøve Steinsland, eier