Som kjent for mange, er det planer om å etablere forbrenningsanlegg i grustaket i Nordfjordbotn. Arbeidet er nå kommet så langt at det foreligger søknad om utslippstillatelse hos Fylkesmannen. Kattfjord utviklingslag har hatt saken til behandling, og har gitt svar på høringen innen fristen.

Vi vil rette en stor takk til Rita Korsberg for uvurderlig hjelp i denne saken.

Høringsdokumenter fra Fylkesmannen: Sak 08 10 Fra Fylkesmannen ang grustaket

Utviklingslaget høringssvar: Svar på høring utslipptillatelse deponi 175 29