Nordlys Vind inviterer til to informasjonsmøter om Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Tema på møtene vil være: utbyggingsstatus og fremdriftsplan; Informasjon om risiko for iskast; Presentasjon av driftsteamet; Spørsmål og svar.

Tid og sted:      

Tirsdag 14. januar kl 19:00 på Bygdeheimen på Sjøtun

Onsdag 15. januar kl 19:00 på Sommarøy hotell