Utviklingslaget avholder sitt årsmøte 16.februar 2020. Saker meldes inn til laget innen 31.januar 2020 til post@kattfjordutviklingslag.no

Styret