Årsmøtet til utviklingslaget 28.februar 2021, vedtok å legge ned laget. Dette på bakgrunn av at det de siste årene, har vært svært vanskelig å få med noen til å jobbe for laget.

Vedtektene ivaretar en nedleggelse, og det må derfor avholdes et ekstraordinært årsmøte før endelig nedleggelse.

Ekstraordinært årsmøte er berammet til 30.mai 2021.                                                                  Vi kommer tilbake til sted og tidspunkt.

Om du vil at utviklingslaget skal bestå, er dette siste sjanse til å vise din interesse.