Arbeidet bak Kattfjord-Nytt

Kattfjord-Nytt er ei lokalavis som ble startet i Kulturgruppa i Sjøtun/Sandneshamn utviklingslag i 1995. De første utgavene var 9 sammenstiftede ark som vi kjørte rundt og la i postkassene til folk i bygda. Brensholmen/Sommarøy utviklingslag hadde også i en periode egen avis; Bygde-Nytt.

Etter et møte i 1996 med utviklingslaget der, endte dette med en utvidelse av vårt nedslagsfelt. Kattfjord-Nytt ville nå favne et større område og nå ut til flere bygder på Kvaløya, også kalt «Yttersia». Dette gikk bare fint.

Egen forening

13.03.1999 ble stiftelsesmøtet for foreningen «Kattfjord-Nytt´s Venner» gjort, og vi skilte oss fra Sjøtun/Sandneshamn utviklingslag. Det var et dristig sprang som ble tatt, men det var riktig, fordi det ble nødvendig med større frihet for å ivareta kreativitet og arbeidsglede.

Redaksjonen

Utklipp fra Kattfjord-Nytt ca. 2006

Redaksjonen besto av 5 damer fra fjorden:

Turid (Hustad) Uteng, Vigdis B. Konradsen, Gerd Moe, Jorun Brattsti og Inger Lise Uteng. I tillegg hadde vi mange hjelpere til faste saker i avisa.

En offentlig utgivelse

Avisen kom ut 4 ganger i året: mars, juni, september og desember.

To aviser per utgivelse ble sendt til Nasjonalbibliotekforeningen i Rana. Bakgrunnen for dette er en avleveringsplikt for allmenn tilgjengelige dokumenter. Tromsø Bibliotek har også Kattfjord-Nytt tilgjengelig for allment utlån.

Abonnentene, hvem var de?

Avisa ble godt mottatt fra første stund, og antall abonnenter økte for hver ny avis som kom ut. Etter hvert hadde vi over 400 faste. Vi hadde løssalg fra lokalbutikkene og WiTo-kiosk i Tromsø sentrum.

Abonnentene var fastboende og veldig mange utflytta bygdefolk. Størstedelen i Norge, men også Sverige, Danmark, Svalbard, USA, Canada og til og med Australia i en periode.

Produksjon og utgifter

Avisen ble designet/produsert hjemme hos Turid i Kattfjord frem til og med september 2005. I denne tiden pakket vi selv, klistret på frimerker, og leverte til hovedpostkontoret i Tromsø.

Tromsprodukt trykket avisa fra 1997-2005. Lundblad Media overtok designjobben i desember 2005. Prisen på trykk og design økte med årene, og den siste tiden kostet det kr 26.000,- pr. utgivelse. I tillegg til porto på kr 4.500,-.

Siste avis i desember 2006 var på 34 sider og trykk/produksjon/porto kom da på nesten kr 39.000,-.

Arbeidsutstyret vårt var flere PC´er, printer og bildeskanner, fotoapparat, båndopptaker til intervju, og noe kontorrekvisita.

Vi hadde også laget et eget Kattfjord-Nytt kaffekrus som heldige vinnere av Kattfjord-Nytt’s kryssord fikk tilsendt.

Hva måtte gjøres før hver utgivelse?

 • Intervjue folk
 • Skrive artikler
 • Lese korrektur
 • Ta bilder
 • Tegne illustrasjoner
 • Lage kryssord
 • Lage tegneseriestripen «Elgert»
 • Selge annonser
 • Holde styr på adresseregisteret
 • Skrive og sende ut giroer til abonnentene

Egentlig en hel liten bedrift, det var utrolig menge timer som gikk med for å lage ferdig en enkel liten avis.

Men likevel bare én ting å si om alt dette, vi hadde det kjempetrivelig, med mye latter og mange koselige stunder. Den største gleden og stoltheten var alltid når vi fikk den ferdige avisen fra trykkeriet i hånda.

Intensjon og drivkraft 

Kattfjord-Nytt var ei mild og snill avis, lett å lese. Den inneholdt gamle og nye nyheter, historier fra tidligere tider, og ting som leserne kunne kjenne seg igjen i. Vi ville ta vare på, og bringe frem kultur og levemåter fra svunnen tid. Det var alltid positive tilbakemeldinger på avisa i alle år.

I 2004 hadde vi 10-års jubileum som ble markert med en studietur til Svalbard. Der besøkte vi blant annet Svalbardposten.

Overskudd gikk til gode formål

 • Støtte til tråkkemaskin til skilaget, kr. 20.000,-
 • Støtte til bygdelaget Vårglimt i forbindelse med utbygging av kjøkkenet, kr 10.000,-
 • Støtte til lydanlegg i Hillesøy kirke, kr 5.000,-
 • Innkjøp av to smijernsbenker til Brensholmen gravlund kr 14.000,-
 • Da avisa ble nedlagt 01.01.2007, ble overskuddet på kr 30.000,-  gitt til Skihytta ved Kvitfjellet Skilag. 

Arbeidet med Kattfjord-Nytt var gratis og ble gjort med stor idealisme, derfor mulig å gjennomføre.