Forfedrene på Vasstrand

Vasstrand i Kattfjord på Kvaløya
Vasstrand i Kattfjord på Kvaløya

I 1999 sendte Liv Kroken disse to fortellingene som hun ville dele med Kattfjord-Nytt’s lesere. De handler om hennes forfedre på Vasstrand.

Den første handler om ganning

Den første fortellingen er om min tippoldefar Kristen Andreas Jensen som var sterk i «Gann.». Han forsvant omkring 1830. Sagnet vet å fortelle at han og morbroren Absalom Simonsen på Angstauren var dårlig forlikte. Ordtaket sier jo at frende er frende verst, og at de prøvde «frigjøre hverandres fiskebruk ved kunster fra den sorte magi, som begge kunne til husbehov».

Tegning : Jorun Brattsti

I sagnet heter det slik: Absalon sto en dag og tjærebredde en omhvelvet båt på Angstauren, da han plutselig fikk en følelse av noe ondt ville ramme han. Resolutt smøg han seg under båten, og straks etter traff noe båten med ei slik kraft at båtripa ble kløvet.

Det var Kristens «gann» som forfeilet målet.

Ganding, av og til skrevet ganning, forstås i dag som (ondsinnede) trolldomskunster utført av samer. «Å gande» eller «å sette gand» betyr i moderne forstand å utøve trolldom, nærmere bestemt å kaste vondt over folk, helt abstrakt.
Her skriver forskning.no mer om ganning

Den andre om et giftermål

Enok Christensen (f. 1812, d. 1893) ble i 1852 gift med Alethe Efrahimsdatter (f. 1823 d. 1866). Det fortelles en munter historie om deres bryllup. Den gang – før motorskøytenes tidsalder, var det vanlig at brudefølget dro til kirkestedet lørdag før prekesøndagen de skulle vies, slik at de kunne holde fest og danselag lørdagskvelden. Denne gangen tok de seg også en svingom søndagsmorgen før prekenen, og bruden var med på dansegulvet.

Tegning: Jorun Brattsti

Dette likte ikke den myndige sogneprest Wilhelm Sandberg. De fikk en tordnende straffetale i brudevielsen over sin lettsindighet, som endte med denne replikken:

«Med spill og dans inntræder I i den hellige ektestand, fiolinenes klang skal altså være eders ledsager gjennom livet».

Det fortelles at bruden ikke tok seg besynderlig nær av prestens dårlige humør. Alethe Katrine ble kun 43 år, og på hennes grav på Hillesøy gamle kirkegård finnes fortsatt en malmplate med hennes navn og data innstøpt.