Kvitfjellet Skilag

Kvitfjellet skilag fått flere tonn grus fra vindkraftverket for å utbedre lysløypetraseen. Dette er en del av kompensasjonen for tapt bruk av lysløypa de 3 årene anleggsarbeidet med vindmøllene pågikk.

Utsikt vindmølleveien. Vasstinden ruver godt med sine 900 m.o.h. I midten ses Bremnestinden 786 m.o.h.

“Veiarbeid” pågår

Jeg fikk tips fra en leser om at det pågikk «veiarbeide» i lysløypetraseen i Sørfjorddalen. Tok da turen innover dit, hvor jeg fant Odd og Einar på den gamle brua hvor de satt for en kort pause i arbeidet. 

Odd H. Olsen og Einar Ingebrigtsen i koselig prat på “gammelbrua”

De forteller at jobben startet 04.08.2022, og at de regnet å være ferdige med utkjøringen av grus i løpet av ettermiddag/kveld 05.08.2022. Etter det gjenstår det å planere den nye veien over myra. Noe som vil bli gjort når tid til dette passer inn i den daglige jobben.

Hva gjøres?

Kort fortalt om det som er gjort: Grøfting og nedlegging av stikkrenner, der myra er bløtest. Det lagt til rette for å rulle ut duk, for deretter å kjøre på grus fra svingen der løypa tar av fra «vindmølleveien» og hele strekningen ned til skibrua.

En stor jobb som utføres av to driftige karer, Einar Ingebrigtsen og Odd H. Olsen. Det er to gravemaskiner og to store traktorer som er i sving.

Kvitfjellet Skilag har fått et fjell av grus

Det store «fjellet» av grus har Kvitfjellet skilag fått fra vindkraftverket, som del kompensasjon for tapt bruk av lysløypa de 3 årene anleggsarbeidet pågikk på fjellet.

Odd H. Olsen laster opp grus i traktorhengeren

Bildene under: Jeg fikk haike med Odd opp. Min første tur i STOR traktor, “litt” risting men helt ok. Bommen var låst, men arbeidsfolk har lov å åpne den. Mange tonn grus i lastekassen hver eneste tur de kjører opp. En selfie er lov i denne sammenheng 😉

Bildene viser arbeidet som er blitt utført på denne delen av løypa, som består av myrlendt terreng.

Her starter den delen av lysløypetreseen som arbeidet er utført på. En u-sving, og så går det nedover myra.
Flere stikkrenner er lagt ned for å ta unna myrvannet
Drenering er svært viktig
Odd på vei ned med nytt lass grus
Her er det Einar som skal tømme sitt lass

Odd forteller meg at Einar, (78 år), har kjøpt seg ny og flott traktor. Han drar nok opp gjennomsnittsalderen for traktorkjøpere. Kjøredoningen er av siste skrik, men ellers så støydempet at men sku tru den er elektrisk. Men Einar påstår at den drikk diesel. Vi hører bare dekkstøy når han kjører forbi.

Når grusen er tømt utover, skal denne slettes ut.
Litt bedere oversikt, zoomet inn fra traktorvinduet da på tur oppover
og slik går arbeidet framover…
Flott jobb som utføres, Odd og Einar i prat ….

Jeg legger etterhvert ut noen filmsnutter på FB-siden til Kattfjord-Nytt, som viser bedre når Odd og Einar arbeider. Stor arbeidsinnsats på et par dager. Jeg er storlig imponert av disse to guttene.