Bautaen på Lauklinesøya

Først en liten forespørsel fra Andreas Nilsen og Carl W. Wærås og Andreas Nilsen:

Vi søker etterkommere etter båtforliset med Diana, og har et ønske om at navnene på minnebautaen på Lauklines-øya kan bli fornyet eller frisket opp. Enkelte navn er i ferd med å bli “tært” vekk av vær og vind.

Kontakt: Andreas Nilsen 901 32 973 og Carl Walter Wæraas 916 44790 eller e-post: waltwa@frisurf.no

Flyfoto av Turid W. Uteng, tatt 08.08.2018. Pilot: Per Tore Uteng
Laulkinesøya foran, til høyre i bildet, i horisonten ses Tussøya til venstre så Angstauren med Håja bak

Historien om Dianas forlis skrev vi om i mars-utgaven av Kattfjord-Nytt i 1997

På elgfesten i Nordfjorden lørdag 31. januar 1998 ble det overrakt en gave til Nordre Kattfjord Utviklingslag fra Hillesøyforeninga, ved Terje Olsen. Gaven var et bilde av en ca. 40 fot stor trebåt som forliste 28. oktober 1937 utafor Auvær. Bildet henger i forsamlingshuset i Nordfjorden.

«Diana» knust i brottene utafor Auvær, og 6 mann omkom.

Fra venstre: Brødrene Sverre 26 år og Bjarne Berthussen 29 år fra Synnøvejord. Skipper, Dybvad Karlsen 29 år fra Synnøvejord. Naboene Edvart Ingvald Lorentsen 23 år og Hans Olav Jensen 23 år fra Bogen. Harald Sebulonsen Bakke 24 år fra Sjøtun.

Diana” 40 fot trebåt forliste 28.10.1937

Fire dager etter ulykken nådde beskjeden de pårørende. Lokalbåten kom med det triste budskapet om at folk i Mjølvik hadde funnet vrakrester – deriblant et auskar med navnet «Diana» innskåret. Det ble et tungt slag for de små bygdene i Kattfjorden, som mistet seks av sine unge menn på denne måten.

Minnebauta i 1947

Noen år etter ulykken gikk Astor Pedersen i bresjen for å organisere innsamling til en minnebauta, over de forulykkede. Innsamlingen ble organisert gjennom ungdomslaget. Sommeren 1947 var arbeidet fullført. Bautaen ble plassert på toppen av Lauklinesøya hvor en kan se ut mellom Tussøy og Sessøy, og Håja sin kneisende vestvegg – til storhavet som tok de seks. Avdukingen skjedde med stor minnegudstjeneste, og rundt 200 personer var til stede.

Minnestund i 1987

I 1987, 50 år etter ulykken og 40 år etter at bautaen ble reist, ville man i regi av grunneierlaget markere hendelsen. Det ble da holdt en liten minnestund ved bautaen og det ble lagt ned krans fra de som mistet sine brødre og slektninger.

De som var til stede ved denne anledningen var: Halgerd Pedersen, Aslak Pedersen, Leif Bakke, Gudrun Yttergård, Cesilie Kristiansen og Øystein Berntsen, som også leste minneord før han la ned kransen ved bautaen.

Kattfjorden: Den lille øya i utløpet av Nordfjorden er Lauklinesøya, hvor bautaen over de 6 fiskerne står.

Wikipedia om Kattfjorden

Kattfjorden er en fjord på nordvestsida av Kvaløya i Tromsø kommune. Fjorden er seks kilometer lang, fra Tussøya og sørøstover til Lauklinesøya der Nordfjorden går videre østover. 

Fjorden har innløp mellom Angstaursundet på østsida av Tussøya i nord og Sandvika på sørsida av Tussøya i vest. Bygda Vasstrand ligger på østsida, øst for Tussøya. Øvrige bygder ved fjorden er Sandneshamn på sørvestsida og Tulleng litt sør for Vasstrand. Ved Lauklinesøya deler fjorden seg i to; Nordfjorden går østover, mens Sørfjorden går sørover. Fylkesvei 862 går langs sørsida av fjorden.

Nordfjorden

Nordfjorden er 4,5 kilometer lang, og er en nordøstlig fortsettelse av Kattfjorden. Fjorden begynner mellom Lauklinesøya i nord og Skilneset i sør, hvor Kattfjorden deler seg i Nordfjorden og Sørfjord.

Sørfjorden

Sørfjorden er 2,5 kilometer lang, og er en sørlig arm av Kattfjorden. Fjorden begynner mellom Skilneset på østsida av fjorden og Svartberget ved gården Løvland i vest. Den går nesten rett sørover til fjordbotnen, hvor den korte Storelva munner ut. Ved innløpet er fjorden rundt 1 kilometer bred, men den smalner raskt inn og er over mesteparten av sin lengde mellom 200 og 500 meter bred. Fjorden ligger mellom bratte fjellsider, med Finnkollen (687 moh) i øst og Raudfjellet (542 moh) i vest.

Det er bare en smal stripe mellom fjorden og fjellet hvor bosetning er mulig. Tross dette er det stort sett sammenhengende bebyggelse på begge sider av fjorden, med bygdesenteret Sjøtun på vestsida av fjorden.