Lag og foreninger (linker)

Bygdelaget Vårglimt

Kattfjord Sportsklubb

Kvitfjellet skilag

Nordre Kattfjord grunneierlag

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag