Sjøtun/Sørfjorden

For å komme til Sjøtun må en kjøre langs riksvei 862 over Kattfjordeidet og ta til venstre når en kommer ned til Nordfjorden. Etter cirka èn mils kjøring fra krysset kommer du til Sørfjorden og Sjøtun. Langs begge sider av Sørfjorden ligger husene, og innerst i botn ligger skolen.

Fra gammelt av var Sjøtun et meget aktivt bygdesamfunn med en rekke gårdsbruk, fiskebruk, telefonsentral og butikk. I dag finnes ennå flere av bygningene, og flere av dem er restaurert og tatt vare på. Den siste butikken la ned driften i 2000.

De fleste som bor på Sjøtun jobber i Tromsø sentrum eller på Kvaløysletta og pendler daglig. Kjøretiden fra Sjøtun til Kvaløysletta er cirka 30-35 minutter, mens man bruker omtrent 40-45 minutter til sentrum.

På Sjøtun ligger også Kattfjord grusbane. Banen er eid av Kattfjord Sportsklubb, og arenaen hvor alle lagene i klubben spiller sine hjemmekamper. Kattfjord Sportsklubb har et tilbud til barn i alle aldre, i tillegg til eget herrelag.

Sjøtun er knutepunktet i Kattfjord siden både skolen og barnehagen ligger her. Kattfjord skole og barnehage er en del av Hillesøyskolen. Sammen med Kattfjord barnehage, Skarven barnehage og Brensholmen skole har de en felles administrasjon og et tett pedagogisk samarbeid. Både skolen og barnehagen benytter nærmiljøet aktivt i sitt virke. Skolen har til sammen 5 uker med uteskole der fokuset er at elevene skal utvikle tilhørighet og tilknytning til plassen de bor på og naturen her. Barnehagen på Sjøtun har en utvidet åpningstid tilpasset behovet til de som pendler. Åpningstiden er 06.45-16.45, noe som har ført til at også foreldre på Brensholmen benytter barnehagen her. Ønsker du barnehageplass er det bare å ta kontakt med enhetsleder for Hillesøyskolen!

Kvitfjellet Skilag har også vha tråkkemaskin og snøscooter opparbeidet skiløypetrasèer som går fra Kattfjord Skole og opp til de fantastiske fjellområdene som omkranser fjorden. Skihytta og Rødfjellet er meget populære turmål gjennom sommerhalvår og vinterhalvår.

Sjøtun Brygge  leier ut rom, leier ut båter og du kan kjøpe en guidet fisketur.  Sjøtun brygge drives av Trudi, Per og Chas. Følg lenken og les mer om dette flotte anlegget og hva det tilbyr! Du kan bestille/få informasjon om leie av rom på tlf 983 10431, leie av båt på 450 89514 og guidet fisketur på 478 95864. Du kan også ta kontakt med alle typer spørsmål på e-post til trudie@sjotunbrygge.no